اجـــــازه
هتک حرمت شهید احمدی روشن در روزنامه واقعه

در این صفحه، 40 عکس وجود دارد، که یکی عکس شهید مصطفی احمدی روشن است.
در این صفحه، عکس مصطفای شهید درست کنارجمجمه‌ی هیتلر قرار گرفته.
در این صفحه، عکس مصطفای شهید در بین تصاویر زیادی قرار گرفته، که در بین‌شان گربه و سگ و خرس و گوسفند هم هست؛ در بین‌شان دلقک‌ها هم هستند...
در این صفحه،بار دیگر مصطفای شهید، شهید شده.
این در حالی است که تبلیغاتِ این ویژه‌نامه از هفته‌ها قبل در این روزنامه انجام می‌شد و مخاطبین زیادی شاهد این هتک حرمت بوده‌اند.
جواب این بی‌حرمتی را چه کسی باید بدهد؟
اداره‌ی ارشاد که متولی نظارت بر نشریات است؟ یا بنیاد شهید که متولی نگه‌داشتنِ حق و حرمتِ شهداست؟

روزنامه‌ی واقعه
شماره‌ی 1234
ویژه‌نامه‌ی 12 بهمن 1390...

پـــــــــــیام‌ها()     link     سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ -