اجـــــازه
کمی درباره پاسارگاد

 

 

اینجا ایران است

لطفاً مطلب را دوباره و به دقت بخوانید و استنباط خود را از این مطلب بنویسید.

به نظر شما این نوشته غیر از بیان عدم وجود آزادی بیان در کشور، حرف دیگری هم دارد؟

 

حالا استنباط خود را از این اشعار بنویسید.

به نظر شما این ابیات "مردمان" را در چیزی غیر از شکم و شهوت خلاصه کرده‌اند؟


------------------------------------------------------------------------------------

پی‌نوشت1

مطالب از ویژه‌نامه طنز روزگردون که ضمیمه شماره 194هفته‌نامه پاسارگاد چاپ و منتشر شده، انتخاب شده‌اند.

و بهانه‌‌ای شدند برای کمی نوشتن درباره  پاسارگاد.

پی‌نوشت 2

در مجوز انتشار هفته‌نامه پاسارگاد نامی از طنز، آن‌هم چاپ ویژه‌نامه اختصاصی طنز برده نشده؛ که البته این امر قابل توجه مسئولین محترم ارشاد است که تشخیص بدهند این نشریه(روزگردون) که با زمینه انتشار پاسارگاد منافات دارد، نشریه مستقل محسوب می‌شود، یا خیر؛ که در صورت احتساب استقلال، بیش از یک نشریه با یک مجور منتشر شده و این امر مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون مطبوعات، اصلاحی 30/1/1379است که چاپ بیش از یک نشریه را با یک مجوز مجاز ندانسته.

" تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی‌توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد."

پی‌نوشت3

در صورتی که این نشریه(روزگردون) مستقل محسوب شود، یعنی بدون مجوز به چاپ برسد، مشمول قسمت دوم ماده 32 قانون مطبوعات که درباره جرائم مطبوعات است، می‌شود.

"ماده 32 ـ هرکس در نشریه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد."

پی‌نوشت 4

شناسنامه پاسارگاد نیز با مفاد ماده 18قانون مطبوعات مغایرت دارد که مقایسه تصویر شناسنامه شماره 194 با آن‌چه قانون بیان کرده، گویای این امر است.

"ماده 18 ـ در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه درآن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپ‌خانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند."

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠ -