اجـــــازه
نشریات رنجیره ای....

 شناسنامه ماهنامه توتیا

 ................................

شناسنامه ماهنامه خط فاصله

 .......................................

 

شناسنامه هفته نامه پایان هفته

.............................................


به آدرس درج شده در شناسنامه این نشریات دقت کنید.

ماهنامه خط فاصله، ماهنامه توتیا و هفته‌نامه پایان هفته، که هر سه با رویکردهای متفاوت با یکدیگر منتشر می‌گردند، در یک مرکز تولید می‌شوند.

این میان، اشخاص گرداننده این نشریات و کادر اجرایی آنها نیز با کمی تغییر در چینش، یک گروه را تشکیل می‌دهند؛ گروهی به مرکزیت خانواده‌ میرحسینی‌ها.

جدای از این که مکان ذکر شده در شناسنامه این نشریات در همه موارد یک جا می‌باشد، باید دید این آدرس به عنوان محل چند مرکز فرهنگی دیگر به ثبت رسیده است؛ مثلاً موسسه انتشارات خط فاصله، به مدیر مسئولی محمود وهابی، یکی دیگر از این موسسات است که محل مدیریتش با آدرس ذکر شده در این نشریات مطابقت دارد.

صرف نظر از مورد فوق، مهم، تفاوت فکری و سیاسی مدیران مسئول این نشریات با یکدیگر است؛ به عنوان مثال از یک سو وهابی - صاحب امتیاز و مدیرمسئول خط فاصله - با رویکرد به اصطلاح اصولگرایی، و از سوی دیگر افشاری نیا - صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه توتیا - و شهابی- صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه پایان هفته- که سابقه‌ای بر خلاف جریان مذکور دارند.

این میتواند عاملی مهم برای بروز نگاهی غیر از نگاه به تولید محتوای مورد نظر مدیران مسئول به نشریه باشد.

در بررسی اجمالی برخی از شماره‌های مختلف این نشریات، بیش از هر چیز ضعف محتوا و عدم استفاده از مطالب تولیدی و استفاده بیش از حد از مطالب اینترنتی به چشم می‌خورد.

گرافیک ضعیف، تصاویر بی‌کیفیت، طراحی نازل و تیترهای غیرجذاب، اولین نکاتی هستند که با در کنار هم گذاشتن این نشریات نظر را به خود جلب می‌کند؛ و اینها، همه و همه می‌تواند از آثار یکی بودن کادر اجرایی و عدم وجود انگیزه برای رقابت و بهبود کیفیت باشد.

تولید نشریات متعدد، اما متفاوت در مشی و محتوا توسط یک گروه، جدای از تنزل محتوای آنها، که در موارد ذکر شده کاملاً مشهود است، زمینه را برای شکل‌گیری نشریات زنجیره‌ای فراهم می‌سازد؛ نشریاتی که غیر از مقاصد سیاسی، اهدافی از جمله کسب منفعت اقتصادی را می‌توان برای گروه‌شان ذکر کرد...


...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠ -

روزنامــــه واقعــــه

 

...................................................................

 

 

روزنامه واقعه، شماره 1111 که سه‌شنبه 8 شهریور ماه 1390 چاپ شده و شماره 1114 که شنبه 12 شهریور ماه 1390 چاپ شده.

راستی، چه کسی باید تکلیف دو شماره‌ای را که این میانه چاپ نشدند، اما جزو شماره‌های چاپ شده محسوب شده‌اند، مشخص کند؟

 

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ -