اجـــــازه
بدون شرح

 

روزنامه نگین کرمان / شماره 411 / 23 خرداد 1391

 

 

ماده 79 قانون کار
"به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است"

بدون شرح در عمارنامه

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ -

تفاوت‌های معنادار...

 با نگاه به دو نسخه‌ی چاپی و دیجیتال روزنامه‌ی واقعه، این سوال مطرح می‌شود که : «چرا نسخه‌ی منتشر شده در سایت این روزنامه، با نسخه‌ی ارائه شده‌ی آن به مشترکین و دکه‌‌های عرضه‌ی مطبوعات، فرق دارد؟

از آن‌جا که برمبنای قسمت اول تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی اجرایی مطبوعات، مصوب 1364، نشریات الکترونیکی بایستی با صورت، شرایط و ظاهر یک نشریه‌ی چاپی تولید و منتشر شوند، این تفاوت آشکار (در نسخه‌ی چاپی و دیجیتال)، به دلیل این‌که قانون(تبصره‌ی 2 از ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی اجرایی مطبوعات، مصوب 1364) این نوع نشریاتِ دیجیتالی را که منعکس کننده‌ی نسخه‌ی چاپی هستند، به واسطه‌ی یکی بودن با آن‌ها، به رسمیت شناخته، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

آن‌چه در مقایسه‌ی صفحه‌ی اول روزنامه‌ی چاپی با نسخه‌ی منتشر شده در سایت این روزنامه به دست می‌آید، حذف تعداد زیادی  آگهی تبلیغاتی و حتی خبر است، که صاحبان آن‌ها برای نشر در روزنامه‌ی واقعه(چاپی و الکترونیکی) متحمل پرداخت هزینه شده‌اند و...


نسخه‌ی چاپی- یک‌شنبه - 7 خردادماه 1391

 

نسخه‌ی الکترونیکی- یک‌شنبه - 7 خرداد‌ماه 1391

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱ -