اجـــــازه
تصوّر...

 

هنگام دیدن این‌گونه تصویری ذیل خبری مرتبط با استان کرمان که از سرمایه‌دارترین استان‌های کشور است، چه تصوری از این استان در ذهن‌تان می‌آید؟

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ -