اجـــــازه
از بدحجابی تا پرچم «بدون الله»

جواب آن بالا که نوشته بسیج هنرمندان، با بسیج هنرمندان؛ حمایت به چه قیمتی؟ و از چه کسانی؟
جواب این بدحجابی و پرچم سه رنگی که آرم «الله» به‌هر دلیلی از آن حذف شده با کیست؟

 

هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان
شماره 248- 18 مهر 1391

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ -