اجـــــازه
رواج سخنی تازه در مطبوعات!!!

چغوک‌آباد، نام روستایی‌ست داستانی، که در هفته‌نامه‌ی سخن تازه نماد جامعه است و بنا به مقتضیات، این نماد گاهی وقت‌ها لباس جامعه‌ای بزرگ را می‌پوشد و گاهی لباس شهر  سیرجان را. سیرجان، از این رو که در شماره‌های قبل سخن تازه، بحث داغ انتخاب شهردار سیرجان و مشکلات شهری آن، به خوبی در چغوک‌آباد انعکاس داده شد.
این میان، نویسنده لطفی کرده و در شماره 228 سخن تازه، شاید چغوک‌آباد را نماد جایی که بشود زود تصورش کرد، قرار نداده، اما...
اما استفاده از کلمات بسیار رکیک و اشارات سخیف و مستهجن در آن دیده می‌شود که نمی‌دانم جای سوالش از مسئولین سخن تازه است، یا مسئولینی که اجازه‌ی فعالیت چنین نشریه و چنین نویسنده‌ای را می‌دهند و فرهنگ مردم را به دست این جماعت سپرده‌اند.
آن‌چه می‌آید، عیناً همان الفاظی هستند که در این نوشته آمده است.
لازم به ذکر است در این نوشته اسامی مردان و زنان اهالی این شهر داستانی از بین اسم‌های دینی- ربابه، رحمتعلی، یدالله- انتخاب شده‌اند و این جای بسی تعجب است.
- کره خر، خودِ جناب ابلیس است.(در این نوشته سه مرتبه اسم شیطان با لفظ جناب آورده شده)
- ... چند بار باباصفر، رقص ملی چغوک آباد را بدون موزیک استاد چراغ و فرزندانش رقصیدند.
- ... بگو بدانم برای شکم بند کردن زنان، کدام ورد را باید از روی مجمع الدوات کبیر بر کاغذی کاهی نوشت و با دندان خروس زیر دامن زن دود کرد؟
- خُب این چه کاریه؟ از ک...دُم استفاده کنید.
- ربابه خوشگلو گفت: می‌خوام. شوهرش که تازه بار یونجه را بر زمین گذاشته بود، از جوف نیفه‌اش 17 قران پول درآورد و به دست مرد کولی داد و یکی از آن بسته‌های آبی رنگ خرید و هر دو لی‌لی کنان به خانه برگشنتند.
- رحمتعلی را دید که در کناره‌ی رود مشغول قضای حاجت بود و مواضع استراتژیکش از روزی که برای گرفتن تعویض آمده بود هم قدری برجسته‌تر به نظر می‌آمد.
- مدام عرق می‌کرد و آب گلویش را پایین می‌داد و به ران‌هایش دست می‌کشید...
- کُچه‌سگ خود جناب شیطان است.
- این حرامزاده زنان لخت ما را دید می‌زند که دارند در رود آب‌تنی می‌کنند.
- حرامزاده، خود ابلیس ملعون است.
- این حرامزاده خود جناب ابلیس است.
- آهن‌ربا را داغ می‌کرد و بر پشت زنان زائو می‌گذاشت تا اجنه و آل که مدام در کوچه‌های اطراف چغوک‌آباد پرسه می‌زدند، نتوانند به نوزادان آن‌ها آسیب برسانند.

پی‌نوشت:
از به‌کار بردن چنین الفاظی ناگزیرم؛ عذرخواهی‌ام را بپذیرید

نقل با ذکر : http://ejazeh.persianblog.ir/

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ -