اجـــــازه
لطفاً خودتان قانون مطبوعات را بخوانید

بی‌مقدمه، برای نشریه‌ "احیاگر قرن"؛ کاری از  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان.
شاید تنها ضرورتِ چاپِ این نشریه نامعلوم است؛ نشریه‌ای درباره‌‌ امام خمینی رحمت‌‌الله‌علیه، و در سالگرد رحلت امام؛ که تمام رسانه ها راجع به آن کار میکنند.
قطعاً میفرمایند نشریه داخلی بوده و برای کارمندان مجموعه؛‌ اما این نشریه با ضوابطِ چاپ نشریات داخلی که قانون مطبوعات برای آن در نظر گرفته، منافات دارد. (لطفاً خودتان قانون مطبوعات را بخوانید)
برای نمونه، این نشریه با هیچ یک از مواد قانونی تناسبی ندارد که بهانه‌ چاپش باشد؛ چون نه بولتن خبری است، نه بولتن سیاسی، همچنین، جزوه‌‌ آموزشی و بروشور هم نیست، چرا که نه مطلبی در آن آموزش داده شده و نه مطالبش در حیطه‌ وظایف قانونی آن اداره است.
لازم به ذکر است، لزوم محدود بودنِ شمارگانِ نشریات داخلی از دید قانون، مانع از این است که بتوان چنین نشریه‌ای را به صورت تمام رنگی چاپ کرد؛ البته شدنی است، ‌منتها با صرف هزینه‌ بسیار بالا برای تعدادی محدود؛ آن هم از بیت‌المال.
امیدواریم این نشریه مصداقی برای ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور؛ مصوب 1365 نباشد. (لطفاً خودتان قانون مطبوعات را بخوانید)

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠ -