اجـــــازه
کدام یــک؟ نسخه چــاپی یا نسخه دیجیـــــتال!

واقعه، روزنامه صبح کرمان است که هنوز خودش به دکّه‌های روزنامه‌فروشی نرسیده، نسخه دیجیتالی‌اش را می‌شود در سایت waghe-e.ir  خواند.
در این سایت امکان دسترسی به شماره‌های گذشته روزنامه به صورت pdfوجود دارد و صفحات روزنامه به همان شکل که چاپ می‌شوند، در سایت هم قابل دریافت‌اند.
بی شک سایت waghe-e.ir  مصداقی است برای تبصره 2 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات،مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن؛ تبصره‌ای که در آن به نسخه دیجیتالی نشریات چاپی اشاره شده است. و همین دارای نسخه چاپی بودن، waghe-e.ir   را از شمول تبصره 1 همین ماده که نشریاتِ دیجیتال – به صورت مستقل- را تعریف کرده، خارج می‌کند.
با این اوصاف، باید در نسخه دیجیتال همان چیزی را دید که در نسخه چاپی مشاهده می‌شود، اما واقعیت چیزی غیر از این است.
اگر بشود صفحه اوّل شماره 1051روزنامه واقعه را که در تاریخ 25 خرداد منتشر شده،‌ به واسطه تنها یک کادر چند سانتی‌متری بسیار کوچک به عنوان سرمقاله - که سه نیم‌خطِ کوتاه جمله ادبی درباره  ولادت حضرت علی علیه‌السّلام - دارد، چیزی غیر از آگهی‌نامه بدانیم و آن را با همان اسم روزنامه خطاب کنیم، باید انتظار این را داشت که اصلِ نشریه با نسخه دیجیتالِ آن مشابهتِ کامل داشته باشد، اما مقایسه این دو نسخه- چاپی و دیجیتالی- که روی هر دو آن‌ها شماره و تاریخ مشابه نوشته شده، راهی به جز تأسف خوردن پیش پای مخاطب نمی‌گذارد.
امیدوارم جنابِ مدیرمسئول توضیحی داشته باشند برای این کار، و البته جنابانِ معزز در ارشاد، توضیح بخواهند در این‌باره از وی.


صفحه اول نسخه چاپی واقعه/ شماره 1051-  چهارشنبه- 25 خرداد 1390

صفحه اول نسخه دیجیتال واقعه/ شماره 1051-  چهارشنبه 25 خرداد 1390

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ -