اجـــــازه
از چـــــاله به چــــــاه

پیشنهادِ رو آوردن به مصرف تریاک و حتی کِشتِ گسترده‌ آن در کشور، با هدف فرار از مخدرهای صنعتی، همان قدر که عجیب است، خنده دار نیز هست.
درحالی که این ماده‌ افیوی و مشتقات آن در سراسر دنیا قربانی می‌گیرد، هفته نامه صبح کرمان در مطلبی با عنوان " کشت نظارت شده تریاک برای مصارف دارویی" ضمن بیان تاریخچه‌ای مختصر از ورود و ترویج کشت تریاک در ایران، ناگهان از عنوانِ نوشته که ترویج کِشتِ تریاک برای مصارف دارویی بوده، فاصله می‌گیرد و می‌نویسد:" آیا وقت آن نرسیده که ما به خود بیاییم؟ مایی که بهترین نوع تریاک را می‌توانیم تولید کنیم، چرا یک بار دیگر کشت نظارت شده را شروع نکنیم و معتادان به مواد مخدر شیمیایی و صنعتی را نجات دهیم."
 در پایان نیز نویسنده در بیانی تعجب برانگیز، با نادیده گرفتن فعالیت‌های انجام شده برای مقابله با مواد مخدر در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نوشته: " بیاییم کشت کاملاً نظارت شده‌ی تریاک را اجازه دهیم تا به تدریج با کار فرهنگی جلوی اعتیاد را بگیریم که اگر بعد از انقلاب با صبر و حوصله و کار فرهنگی و نظارت بر کشت و توزیع کار کرده بودیم، آن‌ها که کارت مصرف تریاک داشتند، 60 ساله‌ها به بالا بودند که 99 درصد آن‌ها سال‌هاست در زیر خروارها خاک استخوان‌‌های آ‌ن‌ها پودر شده و دیگر وجود ندارند، لذا امروزه با افتخار می‌توانستیم اعلام کنیم ما معتاد نداریم."

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠ -