اجـــــازه
حرمت‌شکنی مطبوعات و خواب مسئولین

امان از وقتی که قرار باشد فرهنگ جامعه را کسانی بسازند که اوج فخرشان، و منتهای دست‌آوردشان از سال‌ها زندگی و کار حرفه‌ای، نزدیک کردن انسان به خویی حیوانی باشد.

نویسنده‌ای که تمام دست‌آورد زندگی‌اش از منظر هفته‌نامه‌ی سخن تازه دریدن پرده‌ی حرمتی باشد که فقط و فقط حیوانات آن هم به دلیل بی‌خردی آن را نمی فهمند- هر چند، برخی‌شان از جمله کلاغ، در فرهنگ عامیانه و ضرب المثل‌های ما، بیشتر نقش استاد دارند برای ما که از آن‌ها حیا را یاد بگیریم-.

معرفی صادق چوبک، نویسنده‌ای که نوشته‌هایش سرشار از نمایش بدبختی‌های روحی و اجتماعی آدم‌هاست - و در پناه این رُک گویی، مذهب را دلیل تمام این بدبختی‌ها معرفی می‌کند- بهانه‌ای شده است برای هفته‌نامه‌ی سخن تازه تا این بار جامعه را بدون در نظر گرفتن هیچ حدی، " روسپی بزک کرده" معرفی کند.

چوبک را در حالی به عنوان نویسنده‌ای توانا معرفی می‌کنند به ما، که به قول این نوشته‌ی سخن تازه،" پرده‌ی حرمت و قراردادهای ریاکارانه‌ی اجتماعی را کنار می‌زند. او از واقعیتی پرده برمی‌دارد که اغلب اجتماع می‌خواهد آن را در زرورق بپیچد و جنبه‌ای دلقک مآبانه از امر آسمانی دروغین دور آن ایجاد کند."

و این امر که این هفته‌نامه به آن پرداخته، چیزی نیست به جز مسائل عشقی زن و مرد و مسائل زناشویی.

در این نوشته چوبک از شاعر سوری(نزار قبانی) که -به گفته‌ی خودش- تمام فخرش به خیابان کشیدن تخت‌خواب‌های مردم سوریه است، برتر انگاشته شده است و نقاد سنت‌هایی نامیده شده که نویسنده‌ی متن حاضر آن را "سنت عقب مانده‌ی در پناه و پسله حرف زدن از مسائل جنسی و زناشویی در جامعه" معرفی کرده.

نویسنده از دیوار تعصب و خام اندیشی مردم جامعه یاد کرده که چوبک آن را در خاورمیانه فروریخته است.

این دیوار تعصب، چیزی است که مانع از به خیابان کشیده شدن مسائل جنسی و زناشویی است و تمام حاصل عمر چوبک، همین کار است، کاری که خصیصه‌ای‌ست حیوانی و هر انسان مقرون به حیا و عفیفی، از تصور بیان آن هم شرم دارد.

به راستی حریم انسانی زندگی‌ها را به کجا می‌کشند این روزنامه چی‌های...؟

و به راستی چشم‌های خواب زده‌ی مسئولین امر فرهنگ تا کی می‌خواهد بر این پرگویی‌ها و هرزنوشته‌های منافی عفت بسته بماند؟!

 


...

پـــــــــــیام‌ها()     link     دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠ -