اجـــــازه
روزنامــــه واقعــــه

 

...................................................................

 

 

روزنامه واقعه، شماره 1111 که سه‌شنبه 8 شهریور ماه 1390 چاپ شده و شماره 1114 که شنبه 12 شهریور ماه 1390 چاپ شده.

راستی، چه کسی باید تکلیف دو شماره‌ای را که این میانه چاپ نشدند، اما جزو شماره‌های چاپ شده محسوب شده‌اند، مشخص کند؟

 

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ -