اجـــــازه
 

این اشتباهات برای یک رسانه که به روز نیست و شبیه خبرگزاریها و سایتهای خبری- به قول حرفه ایها ژورنالیستی- کار نمیکند، زننده است.

حالا اگر یک سایت از جناح مثلاً مقابل، رفت و نوشت گاف بزرگ سایت اصولگرا،...

سایت کرمان فردا

شماره خبر: 900918

تاریخ انتشار: پنج شنبه 3 آذر 1390

ساعت انتشار: 10:05:37

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ -