اجـــــازه
برای سردبیر روزنامه حدیث کرمان؛ و شاید برای همه رسانه های اصولگرا

 آقایی که سردبیر یک روزنامه‌ی اصولگراست، و برایش اجرای قانون بایستی بزرگ ترین دغدغه باشد، شاید نباید این طور تبلیغ زودهنگام کند از یک کاندیدای انتخابات.

این را می‌نویسم، که شاید نباید دو روز بعد از شروع ثبت نام از متقاضیان، عکس یک نفر را به بهانه ی اول بودن در ثبت نام بزند، و برایش بنویسد.

اصلاً این درست، اطلاع رسانی بود؛ چرا روز بعد، دوباره همان شخص، باز معرفی شده‌ است و چرا این بار بهانه، همان ثبت نام زودهنگام است؟!

 

 

روزنامه حدیث کرمان- خبر ثبت نام بختیار مجاز، کاندیدای اصولگرایان استان+ عکس

دوشنبه- 5 دی ماه

روزنامه حدیث کرمان- خبر ثبت نام بختیار مجاز، کاندیدای اصولگرایان+ عکس
سه شنبه6 دی ماه


...

پـــــــــــیام‌ها()     link     یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ -