اجـــــازه
شمیم عشق؛ بدون مجوز؛ زیر سایه‌ی حمایت و سکوت مسئولین

شمیم عشق؛ نشریه‌ای که سال‌هاست تحت عنوان ماهنامه، زیر سایه‌ی حمایت ارگان نظامیِ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان که از وابستگان به ستاد کل نیروهای مسلح است، بدون مجوز قانونی چاپ و منتشر می‌شود.

چاپ این نشریه که مجوز قانونی برای فعالیت ندارد، بر اساس نص صریح بند الف ماده 7 قانون مطبوعات،(اصلاحی30/1/1379) ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

همچنین سایت وابسته به این نشریه (http://shamim-eshgh.ir/) که خود یک نشریه‌ی الکترونیکی محسوب می‌شود، بر مبنای تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات(الحاقی 30/1/1379) مشمول قانون مطبوعات شده، و نظر به عدم دریافت مجوز از مبادی قانونی و رسمی، فعالیت آن بر مبنای بند الف ماده 7 ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

حال باید از متولیان فرهنگی استان پرسید: چگونه است که یک نشریه  سال‌هاست بدون کسب مجوز به فعالیت می‌پردازد و با این حال، از سوی نهادهای فرهنگی حمایت مالی می‌شود و در جشنواره‌های متعدد مطبوعاتی مطرح شده و حتی حائز رتبه هم می‌گردد؟!

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠ -