اجـــــازه
گل کاشتن خانم‌های کرمانی...

 

وقتی یک‌باره روزنامه‌ها پُر می‌شوند از تبریک به خانمی که سکان یک نشریه با سابقه را به دست گرفته،  و هنگامی که در همان چند شماره‌ی اول چنان با تحکم می‌گوید آمده‌ام برای درانداختن طرحی نو، می‌گویی می‌خواهد معجزه شود.

معجزه هم که نشود، دست کم حس می‌کنی بحث زنان و اخبار مربوط به آن‌ها رنگ و بویی دیگر خواهد گرفت در این هفته‌نامه؛ البته به دور از بسط و گسترش هرگونه نگاه فمنیستی به زن.
هفته‌نامه‌ی صبح کرمان(
شماره ۴٠۴) که دست برقضا یک خانم آن را اداره می‌کند، تنها 4 شماره بعد از شروع سکان‌داری او، مطلبی نوشته، گویی در تمجید بانوان کرمانی، با این عنوان." برای دومین بار زن‌های کرمانی گل کاشتند"
نویسنده بی هیچ مقدمه‌ای و بدون بیان این‌که خانم‌های کرمانی گل اول‌شان را کی کاشته‌اند و در چه سالی بوده، می‌رود سراغ گل دوم که باز سال کاشتش مشخص نیست، اما هر چه هست، مربوط می‌شود به برکناری امام جمعه‌ در شهر کرمان و حمایت برخی‌ها و اعتراض برخی دیگر.
این میان، زن‌های کرمانی به جد حمایت خود را از امام جمعه‌ی مخلوع‌شان اعلام می‌کنند و...
نگاهی اجمالی به این نوشته، نحوه‌ی گل کاشتن بانوان را به خوبی بیان می‌کند که صد البته باید نویسنده‌ی متن جوابی برای چنین تصویرگری‌ای از زنان کرمانی داشته باشد.
در ادامه تعابیری را که نویسنده برای زنان کرمانی به کار بسته، عیناً بیان می‌شود.
1- زن‌ها در مسجد جمع شده و می‌گفتند اگر آقایان به مسجد بروند می‌رویم جانمازهایشان را جمع می‌کنیم.
2- ... در مسجد ریخته...
3- ...فحش زیادی دادند...
4- ... زیلوها را پاره پاره کردند...
5- ...گویا کارهای دیگری هم کردند...
6- ... روی میزو محراب خاکروبه ریختند...
7- ... زن‌ها ریختند سر نماز آقا میرزا محمود، جانماز او را هم جمع کردند...

این چه گل کاشتنی است که در آن زن اصیل کرمانی به زعم شما می‌ریزد توی مسجد؟
مگر خواسته‌ی آن‌ها چیزی غیر از برگرداندن یک روحانی بوده؟ که حالا باید برای اعلام این خواسته به جای ورود به خانه‌ی خدا، بریزند داخل آن؟! وچنین تصویری از آن‌ها ارائه شود؟!
فحش دادن در مسجد، آن‌هم به مقدار زیاد که ذکر شده، هتک حرمت مسجد است. کمی غیرعادی نیست که این خانم‌ها برای خواسته‌ای مشروع، راهی نامشروع را انتخاب کرده‌اند؟!
پاره پاره کردن زیلوهای مسجد، تخریب مسجد است و گناهی بزرگ. و قطعاً وسیله‌ی توجیه پذیری نیست برای این که بشود به هدف رسیدنِ خانم‌ها را توجیه کرد.
از سوال درباره‌ی کارهای دیگری هم که این خانم‌ها در مسجد می‌کرده‌اند و احتمالاً بدتر از فحش و تخریب اموال مسجد است و نویسنده هم در نوشته‌اش بیان نکرده، می‌گذریم.
خاکروبه روی میزو محراب مسجد ریختن هم هتک حرمت مسجد است و جانماز کسی را سر نماز جمع کردن، شکستن نماز اوست، که حرام است وگناهی بزرگ.
با این اوصاف، باید دنبال معنایی باشیم برای گل کاشتن خانم‌های کرمانی...

...

پـــــــــــیام‌ها()     link     چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ -